2021-01-19

Skupina Ferrero pracuje na splnení záväzkov v oblasti obalov

 Skupina Ferrero pracuje na splnení záväzkov v oblasti obalov

Pilotný projekt znovupoužiteľného pohára Nutella sa spustí vo Francúzsku

 

Praha, 19. januára 2021Skupina Ferrero ukázala, ako napreduje v plnení záväzku v oblasti obalov. Do roku 2025 majú byť všetky obaly jej produktov znovupoužiteľné, recyklovateľné alebo kompostovateľné. Záväzok týkajúci sa obalov výrobkov podporuje prístup skupiny Ferrero zameraný na neustále znižovanie ekologickej stopy, ktorý zapadá do jej stratégie usilujúcej o minimalizáciu dopadov podnikania na životné prostredie, od surovín až po výrobné prevádzky a logistiku, naprieč celým reťazcom. V rámci posunu Ferrero predstavilo celý rad nových aktivít a partnerstiev. Napríklad značka Nutella spojila sily s platformou Loop a reťazcom Carrefour v Paríži vo Francúzsku a v desiatich predajniach vyskúša nový pilotný projekt týkajúci sa znovupoužitia obalov.

 

Značka Nutella spojila sily s platformou Loop a reťazcom Carrefour

Značka Nutella spojila sily s poprednou platformou pre znovupoužívanie obalov Loop a reťazcom Carrefour. V Paríži vyskúša pilotný projekt týkajúci sa znovupoužitia obalov. Nový projekt umožní zákazníkom kúpiť si v desiatich vybraných predajniach alebo v e-shope Carrefour špeciálne navrhnutý, znovupoužiteľný, zálohovaný pohár s nátierkou Nutella. Reťazec Carrefour potom bude prázdne poháre zhromažďovať, aby ich bolo možné vymyť a znovu použiť.

Interný tím produktových dizajnérov skupiny Ferrero úzko spolupracoval na vývoji nového, skúšobného pohára nátierky Nutella s expertmi platformy Loop - je to jediný pohár svojho druhu, ktorý spĺňa všetky potrebné požiadavky na opätovné použitie. Výsledkom tejto spolupráce je špeciálne navrhnutý pohár s dlhou životnosťou, ktorý je bezpečný, hygienicky nezávadný a je vybavený upravenou etiketou a tesnením, ktoré možno počas umývania ľahko vybrať.

Zákazníci vo Francúzsku môžu už teraz využívať systémy zberu existujúcich pohárov a plastových vrchnákov od nátierky Nutella za účelom ich recyklácie. Pilotný projekt však umožní skupine Ferrero, platforme Loop a ďalším popredným značkám vyskúšať v praxi, aké výhody môže systém znovupoužívania pohárov v podobe kolektívneho modelu priniesť a v neposlednom rade, spoznať aj pohľad spotrebiteľa.

 

Účasť v projekte Nové hospodárenie s plastami

Skupina Ferrero sa v roku 2019 pripojila ku Globálnemu záväzku nového hospodárenia s plastami pod vedením iniciatívy OSN pre životné prostredie (UNEP) a Nadácie Ellen MacArthur. Vlani sa opätovne stala členom tejto nadácie a bude sa aktívne podieľať na projekte Nového hospodárenia s plastami. Skupina Ferrero sa pripojila k skupine popredných firiem, ktoré vyrábajú, používajú alebo recyklujú plastové obaly a zdieľa spoločnú víziu cirkulárneho hospodárenia s plastami, pri ktorej sa plastové obaly nikdy nestanú odpadom a nebudú znečisťovať životné prostredie. Aktívne členstvo skupiny Ferrero v projekte Nového hospodárenia s plastami je pre spoločnosť významným krokom v plnení záväzku, aby do roku 2025 boli všetky obaly jej produktov znovupoužiteľné, recyklovateľné alebo kompostovateľné.

Kľúčovým prvkom tohto projektu je spolupráca firiem naprieč celým životným cyklom plastov na vytvorení riešenia použiteľného v širokom meradle. Skupina Ferrero sa bude aktívne podieľať na projekte Nové hospodárenie s plastami a spolupracovať na spoločných výskumných, vývojových a inovačných projektoch, vrátane nepretržitého úsilia o prechod na cirkulárne hospodárenie s plastami. Viac informácií nájdete na stránkach www.ellenmacarthurfoundation.org.

 

Nový recyklovateľný obal obľúbeného výrobku Kinder Happy Hippo

Výskumné a vývojové oddelenie skupiny Ferrero vyvinulo nový recyklovateľný obal obľúbeného výrobku Kinder Happy Hippo, ktorý je v súlade so smernicami o recyklovateľnosti fólií CEFLEX a možno ho jednoduchšie znovu spracovať. Nový obal, ktorý sa vyznačuje inovovanou štruktúrou mono-materiálu na báze polypropylénu zaisťujúcou požadovanú ochranu produktu, je teraz dostupný na trhu.

 

Skupina Ferrero sa pripojila k združeniu 4evergreen, ktoré propaguje obaly na báze vlákien

Skupina Ferrero sa pripojila ku združeniu 4evergreen, ktoré si kladie za cieľ podstatne zvýšiť podiel obalov na báze vlákien v cirkulárnom, trvalo udržateľnom hospodárstve vyznačujúcom sa minimálnymi dopadmi na zmenu klímy a životného prostredia. Prostredníctvom združenia 4evergreen spojí Ferrero sily s firmami pôsobiacimi v odvetví výroby obalov na báze vlákien, od výrobcov papiera a lepenky cez obalové firmy až po vlastníkov značiek a obchodníkov, dodávateľov technológií a materiálov a firmy zaoberajúce sa zberom a triedením odpadov.

2019-10-10

Skupina Ferrero si stanovila nový cieľ v oblasti obalov

Skupina Ferrero si stanovila nový cieľ v oblasti obalov

Skupina Ferrero dňa 10.10.2019 vydala svoju 10. správu o spoločenskej zodpovednosti firmy a oznámila svoj nový...

čítajte viac

2014-07-31

Nový zákon EÚ o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom

Nový zákon EÚ o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom

Nový zákon EÚ o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom

čítajte viac

2013-07-10

Spoločnosť Ferrero predstavuje svoju štvrtú správu o spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR)

Spoločnosť Ferrero predstavuje svoju štvrtú správu o spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR)

Spoločnosť Ferrero predstavuje svoju štvrtú správu o spoločnej zodpovednosti firiem (CSR)

Dňa 10. júla 2013 v ústredí "Il Sole 24Ore" v Miláne prebehla verejná prezentácia našej štvrtej správy spoločnosti Ferrero o spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR). Toto štvrté vydanie bolo vypracované v súlade s parametrami organizácie GRI (Global Reporting Initiative). Už druhým rokom spoločnosť Ferrero dostala najvyššiu úroveň v dodržiavaní zásad reportingového rámca GRI a dosiahla aplikačná úroveň A+. Správa taktiež berie do úvahy nasledujúce: „Desať zásad“ iniciatívy Organizácie spojených národov Global Compact (UNGC) a „Pokyny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre nadnárodné podniky“. Externá revízia tejto správy bola vykonaná spoločnosťou DELOITTE.

V tomto roku je uverejnenie správy CSR spojené so spustením webových stránok venovaných oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem v rámci Skupiny. Tieto webové stránky poskytujú užitočné informácie týkajúce sa CSR, umožňujú prehliadnuť si a sťahovať už uverejnené správy a obsahujú interaktívnu stopu (footprint) Skupiny v oblasti udržateľnosti.

Nové webové stránky pre CSR sú k dispozícii na www.csr.ferrero.com.

čítajte viac

2012-07-05

Ferrero predstavuje svoju tretiu Správu o spoločenskej zodpovednosti firmy (CSR)

Ferrero predstavuje svoju tretiu Správu o spoločenskej zodpovednosti firmy (CSR)

Tretia Správa o spoločenskej zodpovednosti firmy Ferrero (CSR) je teraz k dispozícii, a to po verejnej prezentácii 5. júla v Ríme.
Správa popisuje CSR aktivity Skupiny od roka 2010 do roka 2011, pričom ďalej predstavuje CSR ciele, ktoré si spoločnosť Ferrero určila na nasledovné obdobie 2013 – 2020.
Aj táto tretia edícia bola vypracovaná na základe parametrov organizácie GRI (Global Reporting Initiative). V tomto roku bola skupine Ferrero po prvýkrát udelená najvyššia úroveň reportingu, ktorá bola potvrdená Vyhlásením GRI a ktorá odpovedá písmenu A+.

Pre viac informácií kliknite sem >

čítajte viac

archív správ

2024

január

február

marec

apríl

máj

jún

júl

august

september

október

november

december