Naše silné a emocionálne zamerané značky ponúkajú rozmanité profesné príležitosti

Spoločnost Ferrero v sebe zlučuje hodnoty rodinného podniku a dynamiku medzinárodnej skupiny, ktorá zamestnáva na piatich kontinentoch zhruba 30 000 ľudí.

Pracovať s spoločnosti Ferrero znamená spoločne sa podieľať na vytváraní úspechu predného výrobcu cukroviniek. Znamená to takisto prejavovať záujem a motiváciu, prinášať vlastnú iniciativu, užívať si radosť z práce, a to všetko s ľuďmi, ktorí sa neboja priložiť ruku k dielu a posunúť věci dopredu. Znamená to byť otvorený inovatívnemu a tvorivému mysleniu a jednaniu, ale pritom zostať naďalej skromný a spätý s tradíciou. V spoločnosti Ferrero se cíti príjemne každý, kto se nebojí prevziať zodpovednosť, podieľať sa na úspechu a má záujem sa ďalej rozvíjať. V silných pracovných skupinách sa učíme spolu ale aj od seba navzájom a rastieme vďaka napínavým výzvam.

Viac informácií o našej spoločnosti ako zamestnávateľovi a takisto o aktuálnych voľných pracovných pozíciach sa dozviete na KARIÉRA.