Filozofia firmy

Vysoká akosť, presnosť remeselnej práce, čerstvosť výrobku, starostlivý výber najjemnejších surovín, úcta k našim zákazníkom a ohľad na nich: to sú „kľúčové slová“ spoločnosti Ferrero a hodnoty, ktoré pomáhajú k tomu, aby jej pralinky boli známe miliónom spotrebiteľov na celom svete a boli medzi nimi obľúbené. Výrobky spoločnosti Ferrero sú výsledkom inovácií, a sú preto nenapodobiteľné. Pretože sú hojne distribuované, dostali sa do povedomia a stali sa súčasťou zvyklostí mnohých krajín, kde sú často považované za kultúrne ikony.

Ferrero je súčasne synonymom starostlivosti o hygienu pracovného prostredia, o životné prostredie, pozornosti k spoločenským problémom a miestnym spoločenstvám, v ktorých spoločnosť a jej zamestnanci pôsobia.

Dnes má mnoho výrobkov Ferrero „globálnu“ povahu, čo znamená, že sa predáva všade. Ferrero je v súčasnosti štvrtý najväčší výrobca cukroviniek na svete.

Avšak typickým rysom spoločnosti Ferrero je, že je globálne lokálna (myslí globálne, koná lokálne), čo znamená, že sa zameriava na medzinárodný rozvoj bez vynechávania úverovania dobrých vzťahov s miestnymi spoločnosťami v krajinách svojej pôsobnosti.

V centre našej stratégie vždy stojí spotrebiteľ. Vzťah spoločnosti Ferrero k jej spotrebiteľom je založený na dlhodobej vzájomnej dôvere, budovanej rokmi skúseností, odborného prístupu, pochopenia a intuície. To je meradlo záujmu spoločnosti Ferrero o potreby zákazníkov a súčasne kľúčový faktor obchodného úspechu spoločnosti.