KINDER+SPORT – Pohybom k zdraviu

Program Kinder+Sport sa snaží motivovať mladých ľudí k fyzickej aktivite a jeho cieľom je šíriť medzi deťmi na celom svete radosť z pohybu. Deti z celého sveta tak program inšpiruje k tomu, aby si už od raného detstva obľúbili aktívny životný štýl.

Skupina Ferrero vždy venovala zvláštnu pozornosť kvalite života, a tiež preto aj naďalej podporuje aktívny životný štýl medzi mladými ľuďmi a ich rodinami, a to prostredníctvom globálneho programu Kinder+Sport – „Radosť z pohybu“.

Program Kinder+Sport vychádza z presvedčenia, že na budúcnosť detí má pozitívny dopad aktívny pohyb, a jeho činnosť je preto zacielená na to, aby mládež venovala viac času fyzickej aktivite a aby bol taký pohyb kvalitnejší. Samotná realizácia programu vychádza z jasných zásad formulovaných v jeho vízii, poslaní a cieli.

V roku 2015 oslávil program Kinder+Sport desaťročné výročie. Jeho cieľom je podporovať fyzickú aktivitu u mladej generácie a inšpirovať deti a mladých dospelých na celom svete k tomu, aby už od raného detstva viedli aktívny život, tzn. taký, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je každodenný pohyb.

Program Kinder+Sport pokračuje vo svojom zodpovednom poslaní, s vedomím, že fyzická aktivita predstavuje nevyhnutnú súčasť výchovy detí a významne prispieva k ich telesnému rozvoju a k príprave na život, a to tak jedincov, ako aj členov budúcej spoločnosti.