Kinder Joy of moving – Pomáhame deťom objaviť radosť z pohybu

Program Kinder Joy of moving vychádza z presvedčenia, že pohyb má zásadný pozitívny dopad na budúcnosť detí. Cieľom tohto globálneho projektu spoločenskej zodpovednosti skupiny Ferrero je motivovať deti po celom svete k tomu, aby objavili radosť z pohybu a od detstva si obľúbili aktívny životný štýl. V Česku sme naše snaženie prehĺbili niekoľkoročným partnerstvom s Olympiádou detí a mládeže.

Tento unikátny projekt vznikol z iniciatívy Českého olympijského výboru už v roku 2003 a od tej doby si vybudoval pozíciu poprednej športovej udalosti pre deti a mládež. Akcia v štýle skutočnej olympiády ponúka deťom každé dva roky desiatky športových disciplín, do ktorých sa zapája až 4 tisíc športovcov a ich trénerov. Svoju šancu navyše majú aj umelecky nadané deti, a to v sprievodných súťažiach.

So zakladateľmi Olympiády detí a mládeže zdieľame rovnaké hodnoty a ciele, medzi ktoré patrí práve snaha o podporu aktívneho životného štýlu mladej generácie. Pohyb prospieva nielen kondícii detí, ale aj ich osobnému rozvoju, medziľudským vzťahom a celkovo príprave na ich ďalší život. To všetko prináša benefity konkrétnym jednotlivcom aj celej spoločnosti.