2019-10-10

Skupina Ferrero si stanovila nový cieľ v oblasti obalov

Skupina Ferrero dňa 10.10.2019 vydala svoju 10. správu o spoločenskej zodpovednosti firmy a oznámila svoj nový záväzok v oblasti obalov - do roku 2025 budú všetky obaly jej produktov 100% znovu použiteľné, recyklovateľné alebo kompostovateľné. Nový záväzok týkajúci sa obalov výrobkov podporuje prístup skupiny Ferrero zameraný na neustále znižovanie ekologickej stopy obalov, ktorý zapadá do jej stratégie usilujúcej o minimalizáciu dopadov podnikania na životné prostredie, od surovín až po výrobné prevádzky a logistiku, naprieč celým reťazcom.

Skupina Ferrero hrdo oznamuje, že sa pripojila ku Globálnemu záväzku nového hospodárenia
s plastmi, ktorý vytvorila Nadácia Ellen MacArthurovej, a zdieľa víziu tejto nadácie o cirkulárnej ekonomike plastov, v ktorej sa plasty nikdy nestanú odpadom, a nutnosti prijať opatrenia naprieč celým dodávateľským reťazcom. Skupina Ferrero chce pripojením ku Globálnemu záväzku nového hospodárenia s plastmi hrať v tejto oblasti aktívnu úlohu a zaväzuje sa odstrániť problematické alebo zbytočné plastové obaly prostredníctvom nových návrhov obalov, inovácií a nových modelov distribúcie produktov.

„Skupina Ferrero k distribúcii vysoko kvalitných výrobkov, ktoré prinášajú prospech súčasnej aj budúcej spoločnosti, pristupovala vždy zodpovedne. Toto presvedčenie nás primälo vytvoriť zodpovedný reťazec hodnôt založený na udržateľných dodávkach surovín a udržateľnej výrobe, ktorý ešte viac prehĺbime naším záväzkom používať ekologickejšie obaly. S radosťou oznamujeme náš záväzok, že do roku 2025 budú všetky obaly našich výrobkov 100% znovu použiteľné, recyklovateľné alebo kompostovateľné a že pripojenie sa ku Globálnemu záväzku nového hospodárenia s plastmi, ktorý vytvorila Nadácia Ellen MacArthurovej, nám pomôže urýchliť prechod na cirkulárne hospodárstvo,“ prehlásil Giovanni Ferrero, Executive Chairman skupiny Ferrero.

Lapo Civiletti, CEO skupiny Ferrero, dodáva: „Našou ambíciou je rast a kľúčom k tomu je zavedenie udržateľnosti v rámci celého nášho podnikania. Náš nový záväzok týkajúci sa obalov je významným krokom k dosiahnutiu tohto cieľa.“

„Globálny záväzok nového hospodárenia s plastmi spája firmy, vlády a ďalšie subjekty formou jasnej vízie hospodárstva plastov. Teší nás, že sa k nám skupina Ferrero pripojila a stanovila si konkrétne ciele do roku 2025. V našej vízii chceme vytvoriť svet, v ktorom sa plasty nikdy nestanú odpadom a nebudú znečisťovať životné prostredie. Bude to cesta plná úskalí, spoločne však budeme schopní zbaviť sa nepotrebných plastov a zaviesť inovácie umožňujúce bezpečne a jednoducho znovu využívať potrebné plasty, udržať ich tým v obehu a zabrániť, aby znečisťovali životné prostredie,“ uviedol Sander Defruyt, vedúci iniciatívy Nové hospodárenie s plastmi Nadácie Ellen McArthurovej.
Aby spoločnosť Ferrero tento nový, náročný záväzok úspešne splnila, zapojí do jeho plnenia celú skupinu, dodávateľov i obchodných partnerov. Hnacou silou stratégie Ferrero zameranej na odstránenie zbytočných plastových obalov, bez toho aby sa tým znížila kvalita a čerstvosť výrobkov, budú investície do Oddelenia výskumu a vývoja a Otvorených inovácií i spolupráca s partnermi.

V súlade so svojim globálnym záväzkom skupina Ferrero zavedie do praxe nasledovné projekty, ktoré sú obsiahnuté v jej pláne do roku 2025:

Oddelenie výskumu a vývoja a Otvorených inovácií
Vytvorenie novej koncepcie výrobkov a obalov tak, aby uspokojili očakávania dnešných spotrebiteľov, znamená zamerať všetku pozornosť na inovácie. Skupina Ferrero bude ďalej investovať do Oddelenia výskumu a vývoja a Otvorených inovácií, aby sa
• odstránili zbytočné plastové obaly;
• maximálne využívali recyklované materiály tam, kde to bude pre spotrebiteľov bezpečné;
• skúmali projekty testujúce nové, kompostovateľné obalové materiály pre konkrétne využitie, s dôrazom na obaly rozložiteľné v morskej vode.

Skupina Ferrero spolupracuje s radom subjektov, napríklad recyklačnými firmami, štátnymi podnikmi zaoberajúcimi sa hospodárením s odpadmi aj nepotravinárskymi firmami, aby podporila lokálne projekty recyklácie priemyselného odpadu v týchto oblastiach:
• Skúmanie spôsobov recyklácie ťažko recyklovateľných obalov.
• Vyhľadávanie projektov na využitie priemyselného odpadu tvoreného obalovými materiálmi, aby boli tieto materiály stále v obehu s čo najmenším vplyvom na životné prostredie.


Globálne aj lokálne aktivity
Skupina Ferrero bude aj naďalej spolupracovať so svojimi globálnymi aj lokálnymi dodávateľmi a obchodnými partnermi a stane sa členom konkrétnych združení, aby pomohla definovať a testovať metódy pre súčasnú recyklačnú infraštruktúru.

Skupina Ferrero zvýši svoje úsilie odstraňovať nedostatky systémov zberu použitých obalov:
• Bude informovať spotrebiteľov o správnej likvidácii obalov, spôsoboch, ako obaly rozložiť na recyklovateľné časti, a odporúčaniach na recykláciu.
• Bude hodnotiť prácu renomovaných združení a spolupracovať s nimi na vytváraní konkrétnych riešení.


Skupina Ferrero bude aj naďalej informovať verejnosť o pokroku v plnení týchto cieľov v rámci jej stratégie, aby do roku 2025 boli všetky obaly jej výrobkov 100% znovu použiteľné, recyklovateľné alebo kompostovateľné.

2021-01-19

Skupina Ferrero pracuje na splnení záväzkov v oblasti obalov

Skupina Ferrero pracuje na splnení záväzkov v oblasti obalov

Skupina Ferrero pracuje na splnení záväzkov v oblasti obalov

čítajte viac

2014-07-31

Nový zákon EÚ o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom

Nový zákon EÚ o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom

Nový zákon EÚ o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom

čítajte viac

2013-07-10

Spoločnosť Ferrero predstavuje svoju štvrtú správu o spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR)

Spoločnosť Ferrero predstavuje svoju štvrtú správu o spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR)

Spoločnosť Ferrero predstavuje svoju štvrtú správu o spoločnej zodpovednosti firiem (CSR)

Dňa 10. júla 2013 v ústredí "Il Sole 24Ore" v Miláne prebehla verejná prezentácia našej štvrtej správy spoločnosti Ferrero o spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR). Toto štvrté vydanie bolo vypracované v súlade s parametrami organizácie GRI (Global Reporting Initiative). Už druhým rokom spoločnosť Ferrero dostala najvyššiu úroveň v dodržiavaní zásad reportingového rámca GRI a dosiahla aplikačná úroveň A+. Správa taktiež berie do úvahy nasledujúce: „Desať zásad“ iniciatívy Organizácie spojených národov Global Compact (UNGC) a „Pokyny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre nadnárodné podniky“. Externá revízia tejto správy bola vykonaná spoločnosťou DELOITTE.

V tomto roku je uverejnenie správy CSR spojené so spustením webových stránok venovaných oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem v rámci Skupiny. Tieto webové stránky poskytujú užitočné informácie týkajúce sa CSR, umožňujú prehliadnuť si a sťahovať už uverejnené správy a obsahujú interaktívnu stopu (footprint) Skupiny v oblasti udržateľnosti.

Nové webové stránky pre CSR sú k dispozícii na www.csr.ferrero.com.

čítajte viac

2012-07-05

Ferrero predstavuje svoju tretiu Správu o spoločenskej zodpovednosti firmy (CSR)

Ferrero predstavuje svoju tretiu Správu o spoločenskej zodpovednosti firmy (CSR)

Tretia Správa o spoločenskej zodpovednosti firmy Ferrero (CSR) je teraz k dispozícii, a to po verejnej prezentácii 5. júla v Ríme.
Správa popisuje CSR aktivity Skupiny od roka 2010 do roka 2011, pričom ďalej predstavuje CSR ciele, ktoré si spoločnosť Ferrero určila na nasledovné obdobie 2013 – 2020.
Aj táto tretia edícia bola vypracovaná na základe parametrov organizácie GRI (Global Reporting Initiative). V tomto roku bola skupine Ferrero po prvýkrát udelená najvyššia úroveň reportingu, ktorá bola potvrdená Vyhlásením GRI a ktorá odpovedá písmenu A+.

Pre viac informácií kliknite sem >

čítajte viac

archív správ

2023

január

február

marec

apríl

máj

jún

júl

august

september

október

november

december