Správa o spoločenskej zodpovednosti firmy 2011

ZDIEĽAME HODNOTY, ABY SME HODNOTU TVORILI

Tretia správa o spoločenskej zodpovednosti firmy Ferrero (CSR) 2011


Tretia CSR Správa skupiny Ferrero predstavuje globálnu stratégiu trvalej udržateľnosti vytvorenú v rokoch 2010 - 2011 a ciele stanovené na obdobie 2013 - 2020.

Medzi desiatimi cieľmi, ktoré majú byť dosiahnuté, sú: 

  • Rozvoj kapacity vlastnej výroby energie pre pokrytie potrieb európskych závodov, 30 % týchto kapacít z obnoviteľných zdrojov
  • 40% zníženie emisií CO2
  • 20% zníženie spotreby vody pre jednotlivé výrobné jednotky; 
  • 100 % dodávok kakaa, palmového oleja a kávy certifikovaných ako trvalo udržateľné; 
  • Implementácia plánu sledovateľnosti pre 100% lieskových orechov
  • 100 % vajec od sliepok v halách, a to s ohľadom na dobré životné podmienky zvierat; 
  • 100 % čistého (nepoužitého) papiera a lepenky z certifikovaného udržateľného dodávateľského reťazca.
Ak sa chcete dozvedieť viac o krokoch skupiny Ferrero v oblasti trvalej udržateľnosti, kliknite sem

Správa bola spracovaná v súlade s parametrami GRI. Nezávislú revíziu vykonala spoločnosť Deloitte.

Pre pripomienky: csr@ferrero.com