SKUPINA FERRERO

Ferrero International S.A., materská spoločnosť skupiny Ferrero, schválila konsolidovanú účtovnú závierku skupiny k účtovnému roku končiacemu sa 31. augusta 2011. V uvedený deň tvorilo skupinu sedemdesiatdva dcérskych spoločností, z toho tridsaťosem prevádzkových organizácií, pätnásť výrobných závodov a tri ďalšie sociálne podniky, a jej výrobky sa predávajú vo viac ako stovke odbytových trhov.

Skupina, na čele ktorej ako generálny riaditeľ stojí Giovanni Ferrero, uzavrela účtovný rok s konsolidovaným obratom vo výške 7 218 miliónov eur, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 9,1 %. Výsledky hospodárenia boli dobré hlavne v Rusku, U.S.A. a Brazílii. Výsledok hospodárenia pre skupinu ako celok (so ziskom pred zdanením vo výške 856 miliónov eur a poklesom o 4,1 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom) odráža na druhej strane veľmi závažnú ekonomickú situáciu na medzinárodnej úrovni, a to pri vysokej finančnej nestabilite, ktorá ovplyvňuje všetky štáty sveta.

Priemerný počet zamestnancov v období 2010/11 bol 21 913, čo predstavuje zachovanie celkového počtu zamestnancov v predchádzajúcom roku (21 736 osôb).

V priebehu roka ukončeného k 31. augustu 2011 skupina realizovala nové investície vo výške 382 miliónov eur (5,3 % z obratu), z čoho 350 miliónov bolo venovaných posilneniu výrobných aktivít skupiny. Okrem trvalej podpory pre inovácie, výskum a rozvoj sa realizovali ďalšie investície v oblasti energetiky a udržateľnosti životného prostredia vo výrobných závodoch skupiny Ferrero v Taliansku, Nemecku, Poľsku a Belgicku. V niektorých menej rozvinutých krajinách sveta skupina pokračovala v iniciatívach pre ich rozvoj prostredníctvom programu Ferrero Social Enterprises.