Ferrero Slovensko

HISTORIE

 

Veľkou postavou rozvoja spoločnosti je Michele Ferrero. S chuťou vyrábať a vytvárať nové produkty a s nápadmi, ktoré predbehli dobu, spôsobil revolúciu v stravovacích návykoch miliónov spotrebiteľov.
Aj vďaka neustálej a výdatnej spolupráci s manželkou Mariou Franca bol prvým talianskym priemyselníkom v povojnovom období, ktorý v odvetví cukroviniek otváral závody a sídla v zahraničí, vďaka čomu sa jeho firma stala skutočne medzinárodnou spoločnosťou.
Ak chceme objaviť korene tohto úspechu, musíme sa vrátiť až do štyridsiatych rokov minulého storočia. Do rokov, v ktorých sa Piere a Pietrovi, rodičom Micheleho, podarilo urobiť z cukrárne fabriku.
Tieto prvé a rozhodujúce kroky vpred sú zásluhou produktov, ktoré „vymysleli“ Pietro Ferrero a jeho syn Michele, vtedy ešte veľmi mladý. Ďalším faktorom úspechu bola dobre fungujúca predajná sieť, ktorú organizoval Giovanni, Pietrov brat, ktorý zomrel v roku 1949.
Príbeh spoločnosti Ferrero dospel do tretej generácie. Pietro a Giovanni Ferrero, synovia Micheleho a Marie Franca, boli viac ako desať rokov spoločne na čele spoločnosti ako najvyšší riadiaci pracovníci.
V apríli 2011 Pietro Ferrero tragicky zomrel v Južnej Afrike počas vznešenej humanitárnej misie, ktorú sám inicioval a chcel a ktorá bola zameraná na obnovenie sociálneho podniku Ferrero v tejto krajine.
Dnes Giovanni Ferrero pokračuje v úspešnom vedení spoločnosti so snahou dosiahnuť ešte ambicióznejšie ciele a udržiava v spoločnosti silné a živé nadšenie a motiváciu, ktoré zdieľa spolu s rodičmi a bratom. Je to organizácia, ktorá je dnes, rovnako ako včera, založená na pevných rodinných hodnotách.
Za značkou, súvahami a expanziou medzinárodnej spoločnosti je skrátka príbeh jednej geniálnej a húževnatej piemontskej rodiny, ktorá svoju mimoriadnu silu pre rast čerpá z motta Nadácie Ferrero: „Pracovať, tvoriť a rozdávať“.
 

Ferrero Slovensko