Výnimočná kvalita

Máme vysoké nároky. Predovšetkým na seba

Nadštandardné výsledky je možné dosiahnuť iba používaním tých najlepších surovín. Naši experti preto vykonávajú rozmanité procesy – napríklad organoleptické testy a analýzy, kontrolu našich dodávateľov a prijímajú opatrenia vedúce k zaisteniu bezpečnosti potravín a vysledovateľnosti surovín. Rovnaké nároky, samozrejme, kladieme aj na ich spracovanie.

Otázka chuti

Rozsiahle a striktné kontroly kvality sú v spoločnosti Ferrero samozrejmým štandardom, pretože obchodný model Ferrero je zameraný na garanciu maximálnej čerstvosti a kvality produktov v rámci celého hodnotového reťazca. Preto sledujeme celý životný cyklus produktu počínajúc výberom suroviny a obalu cez distribúciu hotového produktu až po jeho dodanie do supermarketu. Aký je pritom náš hlavný cieľ? Chceme ponúknuť zákazníkom – a to na celom svete – produkty, ktoré budú vždy spĺňať tie najvyššie nároky na kvalitu a čerstvosť. Neoddeliteľnou súčasťou našej dôslednej kontroly kvality je aj fakt, že ak nemôžeme úplne garantovať optimálne organoleptické vlastnosti našich produktov, neváhame ich stiahnuť z trhu. To je dôležité najmä s ohľadom na kvalitu našich praliniek, ktoré sú citlivé na teplo, a preto ich v letných mesiacoch neponúkame.

Kvalita overená v našich výrobných závodoch

Vynikajúcu kvalitu a bezpečnosť našich produktov zaisťuje systém interných procesov založený na pravidelných a častých kontrolách, ktoré sú vykonávané v našich výrobných závodoch i v celom logistickom reťazci. Aby sme mohli zaistiť dodržanie prísnych požiadaviek, vykonávame pravidelné kontroly v každom výrobnom závode a v každej skladovej hale podľa najrôznejších špecifikácií. Celý kontrolný systém je okrem toho auditovaný a certifikovaný nezávislými externými certifikačnými orgánmi.
V našich výrobných závodoch používame program, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre naše potreby a ktorý nám umožňuje zhromažďovať na globálnej a centrálnej úrovni rozsiahle dáta a výsledky všetkých testov kvality vykonávaných v našich závodoch a navzájom ich porovnávať. Počas výrobného procesu sa vykonávajú rôzne senzorické testy, ktoré nám umožňujú získať ucelenú predstavu o vzhľade, aróme a chuti polotovarov a hotových výrobkov. Tisíce testovačov vo všetkých spoločnostiach Ferrero vykonávajú každoročne stovky tisíc individuálnych testov. Vďaka tomu môžeme garantovať nielen vysokú kvalitu našich produktov, no aj celkom vedome pestujeme kultúru chuti, ktorá je odovzdávaná z generácie na generáciu. Ako príklad uveďme originálnu receptúru Nutelly, praliniek Mon Chéri a iných tradičných produktov.

K zdokonaleniu nášho rozsiahleho systému riadenia kvality prispievajú rovnako moderné logistické systémy a prevažne priame dodávky do predajnej siete.

Kvalita v číslach

• 15 našich výrobných závodov na celom svete používa integrovaný systém spracovania údajov o kvalite.
• 17 výrobných závodov už získalo pre svoj systém riadenia kvality certifikáciu v oblasti ISO 9001:2008.
• 14 výrobných závodov bolo certifikovaných nezávislými externými orgánmi podľa štandardov pre systémy riadenia bezpečnosti potravín.
• 14 výrobných závodov Ferrero získalo dokonca certifikáciu podľa systému FSSC 22000, ktorý