Pre všetky informácie o produktoch alebo promočných aktivitách spoločnosti Ferrero Česká využite, prosím, formulár nižšie.

(*) Vyplnenie takto označených polí je povinné

Odoslaním správy beriem na vedomie, že moje osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko a e-mail, budú spracované pre účely vybavenia môjho podnetu, sťažnosti alebo žiadosti o informácie o produktoch alebo promočných aktivitách spoločnosti Ferrero Česká s.r.o., IČO: 60488743, so sídlom Praha 5, Smíchov, Karla Engliše 6/3201, PSČ 15000, Česká republika („spoločnosť Ferrero“). Zároveň beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú spracovávané pre vyššie uvedené účely a že bližšie informácie o mojich právach a spracovaní mojich osobných údajov zo strany spoločnosti Ferrero sú dostupné na webových stránkach spoločnosti.