Nadácia Ferrero – Nad rámec aktívneho pracovného života

Etické hodnoty, ktoré uviedla do praxe rodina majiteľa podniku a ktorými sa spoločnosť Ferrero riadi po celý čas svojho trvania, sú jej pevnou súčasťou. Tieto hodnoty predstavujú pre zamestnancov istotu, môžu sa na ne spoľahnúť aj mimo obdobia svojho aktívneho pracovného života v spoločnosti Ferrero. To je zrejmé najmä na nadácii „Opera Sociale“.

Nadáciu založil v roku 1983 Michele Ferrero pod názvom Opera Sociale a neskôr ju nazval po svojich rodičoch a svojom strýkovi, zakladateľoch cukrárskeho odvetvia. Iniciátorkou a mentorkou je pani Maria Franca Ferrero. Spoločnosť Ferrero sa prostredníctvom nadácie a rozmanitých zariadení snaží oceňovať príspevok dlhoročných zamestnancov k úspechu podniku. Prostredníctvom širokej škály aktivít nadácie pomáha starším ľuďom žiť tak, aby proces starnutia vnímali ako vhodný čas, keď môžu objavovať nové príležitosti.

Nadácia sídli v komplexe, ktorý jej umožňuje uspokojovať potreby približne 3 500 bývalých zamestnancov spoločnosti a ich partnerov. Tento komplex ponúka nielen miesto na stretávanie sa či organizovanie seminárov, no tiež knižnicu a viacúčelovú sálu, telocvične, výstavné siene a priestory pre lekárske a klinické konferencie. K dispozícii je aj moderná materská škola pre deti zamestnancov.