ZDIEĽANIEM HODNÔT K TVORBE HODNOTY

Stratégiu spoločnosti Ferrero týkajúcu sa udržateľnosti podporuje silná vízia v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem: „Zdieľaniem hodnôt k tvorbe hodnoty“.

Znamená to, že spôsob, ktorým vytvárame hodnotu, nie je založený iba na využívaní pevných a nemenných hodnôt, ale rovnako tak implikuje zodpovednosť zdieľať ich so všetkými zainteresovanými subjektmi: vnútri spoločnosti, v súvislosti so zákazníkmi a rodinami, s ohľadom na komunity, v ktorých pôsobíme, a iné pridružené organizácie.

Správy v oblasti spoločenskej zodpovednosti sa snažia ilustrovať stratégiu Ferrero Group v oblasti spoločenskej zodpovednosti a trvalej udržateľnosti a súvisiacich, celosvetovo vytváraných iniciatív.

Pre kompletnú obsah týkajúci sa správ v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem navštívte www.ferrerocsr.com.