KOMUNIKAČNÁ STRATÉGIA

V industrializovanom svete rozvoj prevažne sedavého spôsobu života, či už z osobných dôvodov, alebo kvôli prostrediu, spôsobuje nárast rôznych zdravotných problémov čiastočne spojených priamo či nepriamo s prejedaním.
Preto dôkladne študujeme účinky našich výrobkov pri ich normálnej spotrebe na ľudskú látkovú výmenu.
Výsledky klinických štúdií, ktoré sme realizovali prísne podľa protokolov, nás celkom presvedčili o rovnováhe tukov, cukrov a dokonca aj o pocite nasýtenosti, ktorý naše výrobky vyvolávajú.
Prudké rozširovanie obezity dokonca aj medzi mladými ľuďmi nás však predsa núti aktívne podporovať vzdelávacie programy na tému potravín a výživy (EPODE, ktorý podporujeme spoločne s Direktorátom pre ochranu spotrebiteľa Európskej komisie) v mnohých krajinách, kde pôsobíme, rovnako ako iniciatívy, ktoré majú za cieľ učiť ľudí rozdielom medzi reklamou a vzdelávacím programom (Media Smart).
Navyše sa Ferrero aktívne zapája do propagácie zodpovednej reklamy, ktorá rešpektuje samoregulačné zákony uznávané ICC (Medzinárodnou obchodnou komorou).

Od 1. januára, začne skupina Ferrero Group zavádzať špeciálne reklamné a marketingové princípy. Na webovej stránke spoločnosti je dostupná ich plná verzia na konzultáciu >