Ferrero Slovensko

SPOLOČENSKÉ INICIATÍVY

 
Program spoločenských aktivít skupiny Ferrero je súčasťou morálneho a spoločenského poslania spoločnosti. Tento projekt rozširuje záväzok spoločnosti Ferrero o úsilie o zlepšovanie kvality života a vývoja v dosiaľ nerovnoprávnych oblastiach Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky. Práca v tejto oblasti zahŕňa:
a. Vytváranie nových pracovných príležitostí s cieľom vyvíjať produkty, ktoré by boli vhodnejšie pre dané klimatické podmienky týchto oblastí, nutričné potreby miestneho obyvateľstva a ich nižšiu kúpnu silu;
b. Investovanie časti obratu do miestnych sociálnych projektov v týchto oblastiach, v zásade zameraných na zlepšovanie zdravia a vzdelania miestnych detí a mladých ľudí.
Prvý program spoločenských aktivít spoločnosti Ferrero sa začal v júni roku 2004 v Kamerune.
Ďalšie programy sú pripravované v oblastiach Južnej Afriky a Indie. Pevné základy spoločenskej angažovanosti skupiny Ferrero sú už položené. Tieto činnosti sú realizované s nádejou, že sa budú časom rozvíjať a rozširovať, ako sa len bude dať.
Ferrero Slovensko