ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ferrero sa snaží využívať na celom svete ekologické výrobné metódy.
Preto:
- Organizujeme projekty a operačné programy, ktoré rešpektujú životné prostredie vo všetkých oblastiach, kde pôsobíme;
- Riadime naše továrne s cieľom efektívneho využívania energie, materiálov a prírodných zdrojov a obmedzovania ich dopadu na životné prostredie, obmedzovania tvorby odpadov a zmätkov a podľa možností využívania obnoviteľných zdrojov energie;
- Som si vedomý skutočnosti, že zachovanie množstva a kvality vody na zemi nie je len ekologický problém, ale súčasne výzva pre celý poľnohospodársky, ekonomický a spoločenský systém. Preto sa usilujeme o zodpovedné využívanie vodných zdrojov;
- Stanovíme si ciele ochrany životného prostredia a zaväzujeme sa merať pokrok, ktorý v tejto oblasti dosahujeme;
- Chceme vzdelávať našich obchodných partnerov, aby vyššie uvedené zásady boli dodržiavané všade a všetkými zložkami našej organizácie;
- Aby sme to všetko systematicky zaručovali, zaviedla spoločnosť Systém environmentálneho manažmentu podľa ISO 14001:2004.
Vďaka tomuto systému každé pracovisko skupiny prijalo jednotný globálny postoj a spája rast a činnosť spoločnosti s miestnymi podmienkami a ochranou životného prostredia.