SUROVINY

SUROVINY

Vynikajúca akosť našich surovín je kľúčovým faktorom úspechu našich výrobkov.
S týmto cieľom priamo aj nepriamo vyhľadávame konštruktívny dialóg so všetkými našimi partnermi, vládami krajín, kde pôsobíme, a inštitúciami, ktoré chcú regulovať udržateľné pestovanie a predaj poľnohospodárskych produktov a poskytujú s týmto cieľom pomoc všade, kde treba.
Pokiaľ ide o suroviny so zvláštnymi vlastnosťami, náš prístup je dlhodobý a následkom toho sú naši dodávatelia a naše výrobky kvalitné. Veríme v inovácie a význam výskumu, pokiaľ je v jeho rámci možné vedecké overovanie.
Ferrero sa snaží vyhľadávať nové zdroje surovín, predovšetkým v rozvojových krajinách, s cieľom zaistenia trvalého rozvoja akosti a rastu miestnych ekonomík. Hlavnými surovinami, ktoré Ferrero na výrobu svojich produktov používa, sú kakao, lieskové orechy a mlieko.
Naše kakao pochádza z Pobrežia Slonoviny, čo je najväčší svetový producent kakaa, z Ghany a z Ekvádoru, a nakupujeme len z hlavného zberu a odrody najvyššej akosti, ako je slávna odroda „Arriba”.
Spoločnosť spracováva kakaové bôby vo svojich prevádzkach a jej hlavní výrobcovia čokolády používajú vlastné špeciálne recepty, rôzne pre jednotlivé koncové výrobky.
Ferrero je jedným z najväčších koncových užívateľov lieskových orechov na svete a vyberá si pre svoje výrobky len tie najlepšie odrody. Spoločnosť si vybudovala dielne a systém ochutnávania na základe exkluzívne používaných technológií, ktoré zaisťujú maximálnu kvalitu a posilňujú arómu a chuť tejto základnej prísady.
Mlieko, hlavná prísada všetkých výrobkov pre deti, je nakupované od európskych dodávateľov, ktorí sú starostlivo vyberaní medzi najspoľahlivejšími prevádzkovateľmi mliekarenských podnikov. Naše mlieko je ideálne čerstvé, čo zaručuje vynikajúcu akosť nášho dôležitého a chutného výrobku pre deti.
Rovnakú starostlivosť a pozornosť venujeme aj ostatným surovinám, ako je káva, čerešne, kokos, cereálie a pod.

POSTUPY ZAISTENIA AKOSTI

POSTUPY ZAISTENIA AKOSTI

Uplatňovanie najvyšších chemických, fyzikálnych a mikrobiologických noriem a pozornosť venovaná chuti a vzhľadu našich výrobkov – zaisťovanými akosťou a čerstvosťou používaných surovín – sú zaručené špeciálnymi technickými špecifikáciami rovnako ako dodávkou, skladovaním a časom, kým sa výrobok dostane do predajne, ktorý sa snažíme znížiť na minimum.
Naše inovačné výrobné postupy a technologické systémy vytvorené s cieľom ochrany výživných vlastností a akosti surovín (šetrnej technológie) nám umožňujú zachovať pôvodné vlastnosti použitých surovín a tým vytvárať jedinečné a nenapodobiteľné výrobky.

AKREDITÁCIA

AKREDITÁCIA

Kvalita pre Ferrero znamená, že zaručujeme splnenie všetkého, čo naši zákazníci očakávajú a čo si prajú, pri prijateľných výrobných nákladoch, porovnávame naše výkony s konkurenciou a chránime kolektívne záujmy s cieľom zaručenia budúceho rozvoja.
Aby sme to zaručili, zaviedla spoločnosť Ferrero skupinu pravidiel, ktorá tvorí jej „Systém riadenia akosti“ a pokrýva organizačnú štruktúru, riadenie procesov, požiadavky na suroviny a obaly, výber dodávateľov, kontrolu akosti tovaru, receptov a výrobných postupov. Všetky tieto požiadavky musia byť overované, rešpektované a zaznamenávané.
Spoločnosť sa dobrovoľne rozhodla prijať požiadavky normy ISO 9001:2000 ako základu pre svoj Systém riadenia akosti. Táto norma si vyžaduje, aby bol systém kvality spoločností certifikovaný nezávislou a uznávanou organizáciou na základe dôkladnej každoročnej kontroly.
Od roku 2005 uplatňuje Ferrero rovnaký skupinový Systém riadenia akosti na všetky svoje podniky, aby zaručila vysokú a stabilnú akosť svojich výrobkov vo všetkých krajinách.
Osvedčenie o zavedenom Systéme riadenia akosti pokrýva činnosti, ako je priemyselná výroba a dodávky cukroviniek a nápojov, vrátane výroby plastových obalov.
Od roku 2005 vlastnia niektoré naše najdôležitejšie výrobne tiež akreditáciu IFS (zhoda s Medzinárodnou normou pre potraviny). Táto norma sa zvlášť zameriava na hygienické a bezpečnostné aspekty výroby.