V tejto sekcii sú uvedené špecifické typy hardvéru a softvéru nevyhnutné pre využitie všetkých zložiek (animácie a služby) nachádzajúcich sa na serveri www.ferrero.sk

Kompatibilita
PC:
Prehľadávač Microsoft Internet Explorer 5.5 a vyšší, odporúča sa IE 6,0 a vyšší.
Prehľadávač Mozilla Firefox 1.0 a vyšší.

Mac:
Prehľadávač Safari 1.0 a vyšší.
Prehľadávač Microsoft Internet Explorer 5 a vyšší.

Rozlíšenie obrazovky
Minimálne rozlíšenie obrazovky 1 024 × 768 pixlov.

Požiadavky na softvér
PC:
Operačný systém Microsoft Windows 95 a vyšší a Microsoft Windows NT/2000
PLUG-IN Adobe Flash Player 8 voľne prebrateľný z webových stránok

Mac:
Operačný systém Mac Os 8.1 a vyšší
PLUG-IN Adobe Flash Player 8 voľne prebrateľný z webových stránok


Pre možnosť zobrazenia PDF súborov sa vyžaduje Acrobat Reader. Pre ďalšie informácie sa obráťte na webové stránky
www.adobe.com

Pre možnosť zobrazenia komprimovaných súborov (.zip) je nutné mať k dispozícii WinZip, pre bližšie informácie sa obráťte na webové stránky
www.winzip.com

Pre zobrazenie natočených snímok (.wmv) je nutné mať k dispozícii aktualizovaný Windows Media Player, pre bližšie informácie sa obráťte na webové stránky
www.microsoft.com

Požiadavky na hardvér

PC:
Minimálne Pentium II 350 MHz – odporúča sa 450/500 MHz, RAM minimálne 64 MB, odporúča sa 128 MB, zvuková karta

Mac:
Power Mac minimálne 350 MHz – odporúča sa 450/500 MHz, RAM minimálne 64 MB, odporúča sa 128 MB, zvuková karta

Internetové pripojenie
Minimálna rýchlosť pripojenia 33,6 Kbit/s, odporúča sa pripojenie ADSL 128 Kbit/s a vyššie